THÔNG BÁO LOẠI CII KHỎI DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ
 
Kính gửi Quý khách hàng,
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán (CK) ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (DMCKKQ) tại AAS như sau:
 
Mã CK Tên công ty Ngày loại khỏi DMCKKQ Ngày loại khỏi danh mục tính TSĐB Lý do
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 21/03/2021 21/03/2021 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.
 
 
 
  Trân trọng thông báo đến quý khách hàng !
Để nhận mọi thông tin hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
  • Số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  • Hotline: 0825222111
  • Fax: (+84-24)3.5739779
  • Email: info@sisi.com.vn
  • Web: https://sisi.com.vn