⚡ Trong quý 3/2022, thị trường đối mặt với những diễn biến khó lường. Tuy nhiên Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS) vẫn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với kết quả kinh doanh quý III/2022 lạc quan, tạo nên những con số ấn tượng với các nhà đầu tư, triển vọng phát triển cao cho giai đoạn cuối năm.
 
⚡ Báo cáo tài chính quý III/2022 vừa được AAS công bố:
📌 Doanh thu hoạt động đạt 𝟯𝟮𝟴.𝟭 𝗧𝗬̉
📌 Lợi nhuận trước thuế đạt 𝟭𝟬𝟲.𝟭 𝗧𝗬̉
📌 Luỹ kế doanh thu hoạt động đạt 𝟵𝟳𝟬.𝟯 𝗧𝗬̉ ~ 81% so với kế hoạch.
📌 Luỹ kế lợi nhuận trước thuế đạt 𝟯𝟲𝟮.𝟵 𝗧𝗬̉ ~ 61% so với kế hoạch.
 
⚡ Năm 2022, AAS vẫn tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường tài chính ngày càng mạnh mẽ.