📌 GIÁ MỤC TIÊU: 35.000 VNĐ/CP - Ngày 16/11/2023

🔸 Kết quả kinh 9 tháng đầu năm khả quan, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức LN ròng đạt 743 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kì. Việc lợi nhuận tăng mạnh đến từ việc giá vốn giảm hơn 10%.

🔸 Các xung đột chính trị gần đây, sẽ giữ mức giá dầu thô ở mức cao, cũng như giữ môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí như PVT.

🔸 Chiến lược tích cực trẻ hóa đội tàu (với tổng vốn đầu tư ~8.000 tỷ đồng trong 5 năm qua) đã và đang mang lại kết quả cho PVT tại thời điểm này.

Nguồn: AAS RESEARCH