Công ty Chứng khoán Smart Invest công bố báo cáo phân tích doanh nghiệp PLX
  • Giá xăng dầu đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm 2021 và dự báo sẽ tiếp tục
  • Kỳ vọng thoái vốn tại ngân hàng PGB sẽ đem về khoản lợi nhuận tài chính 1000 tỷ đồng
  • Mục tiêu giá cổ phiếu 55,000, lợi nhuận kỳ vọng đầu tư ~ 32%