📌 GIÁ MỤC TIÊU: 45.200 VNĐ/CP - Ngày 08/09/2023

Chúng tôi dự báo KQKD 6 tháng cuối năm 2023, CSV sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế có thể đạt mốc 135 tỷ, tăng trưởng 19% so với nửa đầu năm do giá Xút đang có xu hướng tăng trở lại. (Giá Xút chính thức tạo đáy vào cuối tháng 7 và đến nay đã tăng được khoảng hơn 10% và giá P4 (Phốt pho vàng) tăng được hơn 15% cùng thời điểm).

Năm 2024, AAS Research giả định CSV tăng được 5% sản lượng với giá bán không đổi.

Sau giai đoạn 2024, CSV sẽ di dời nhà máy trong khoảng thời gian 4 năm tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh, sụt giảm nghiêm trọng, việc dự phòng năm 2025 sẽ cần thêm nhiều thông tin hơn để đánh giá. Đây cũng chính là nhược điểm mà CSV bị định giá rất thấp trong quá khứ, PE trailing trong quá khứ chỉ dưới 7 lần, hiện tại đang là 6.5 lần.
NGUỒN: AAS RESEARCH