NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG
 
VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long Black Candle”.  Khối lượng giao dịch giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng giảm là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.
 
Các điểm cần lưu ý: (i) Vùng 1,000 điểm đang là vùng kháng cự mạnh lúc này. (ii) Nhóm VN30 có xu hướng bị bán nhưng dòng tiền đổ vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ và điều này giúp tâm lý nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam tốt hơn giai đoạn trước.
 
Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 10 mã cho tín hiệu mua, 07 mã cho tín hiệu bán, 13 mã cho tín hiệu đi ngang. Ngân hàng cho tín hiệu tiêu cực.
 
Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 48% và 35.71% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy chỉ số sẽ giảm điểm vào giao dịch ngày mai và xu hướng và xu hướng giao dịch như phiên hôm nay sẽ vẫn tiếp tục. Kháng cự là 1,000 điểm. Hỗ trợ 870 điểm.
 
Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD)
 
Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày
 
Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai
 
Biểu đồ trong ngày:
  • Xây dựng khách sạn mới thu hút nhiều đầu tư hơn cải tạo;
  • Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn và hoạt động mua lại của các doanh nghiệp;
TTCK Mỹ: Xu hướng hiện tại cho thấy nhà đầu tư tập trung vào nhóm cổ phiếu truyền thống kiểu cũ như ngân hàng, năng lượng, cổ phiếu chu kỳ…Nhóm ngành công nghệ đang có hiệu suất kém trong giai đoạn vừa qua. Nhìn chung, giai đoạn Outperform của các cổ phiếu ngành công nghệ đã qua và nên tập trung vào từng cổ phiếu riêng lẻ bởi chỉ số sẽ khó tăng mạnh nữa.

Nhà đầu tư tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: