Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin: ngày 20/4/2022, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu  ngày 18/4/2022
Tài liệu đính kèm