(Theo CafeF)

Ngày 28/3 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest (mã chứng khoán: AAS) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Dự kiến phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng trong năm 2022

Theo tài liệu đã công bố, đại hội sẽ bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu AAS sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Tỷ lệ này cao hơn phương án chi trả cổ tức đã  thông qua trước đó với tỷ lệ 30%.

Như vậy, với 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SmartInvest dự kiến phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu, nguồn phát hành trích từ LNST chưa phân phối tính đến hết năm 2021 (409 tỷ đồng).

Song song với đó, SmartInvest cũng muốn trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng, tương ứng số tiền thu về là 3.000 tỷ đồng.

Cổ phần mới được chào bán trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về phương án sử dụng, AAS dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty, gồm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (50% - 1.500 tỷ); bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (30% - 900 tỷ); bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (20% - 600 tỷ).

Đồng thời, công ty cũng muốn chào bán 80 triệu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng, vốn điều lệ theo đó tăng thêm 800 tỷ đồng. Với số tiền thu về dự kiến là 800 tỷ, AAS dự kiến dùng 400 tỷ (50%) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 240 tỷ (30%) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; còn lại 160 tỷ (20%) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Nếu thành công với cả ba phương án trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp hơn 6 lần, từ 800 tỷ đồng lên mức 5.000 tỷ đồng

Mục tiêu lợi nhuận trong năm 2022 đạt 480 tỷ đồng, lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu AAS

Bước sang năm 2022, SmartInvest cũng đã lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hoạt động kỳ vọng đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện trong năm trước. LNST mục tiêu đạt 480 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ. Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2022 sẽ là 30%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.


 

Đáng chú ý, SmartInvest dự kiến trong năm 2022 sẽ chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoá Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện và phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong giai đoạn phát triển tiếp theo công ty cũng trình cổ đông thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Nhìn lại năm 2021, báo cáo tài chính sau kiểm toán của SmartInvest ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 960 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu gấp hơn 2 lần so với kế hoạch điều chỉnh là 200 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi, lỗ (FVTPL) góp lớn nhất với 862 tỷ đồng bao gồm lãi bán các tài sản tài chính FVTPL là 307 tỷ đồng và cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL đạt 555 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu AAS đang giao dịch tại vùng giá lịch sử, chốt phiên 7/3 đạt 31.400 đồng/cổ phiếu.