Trong tháng 5/2022, AAS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 84,53 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,32 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,72 lần và 3,16 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng và có đóng góp tốt vào doanh thu chung. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất đến từ hoạt động tài chính với doanh thu mảng này đạt 67,64 tỷ đồng, tăng 2,56 lần so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, AAS đạt doanh thu hơn 495 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 194 tỷ đồng.

Thị trường tháng 5 dần lấy lại thế cân bằng, hồi phục sau diễn biến xấu của tháng 3 và tháng 4/2022. Theo đó, AAS ghi nhận lợi nhuận ổn định nhờ mảng kinh doanh chính là đầu tư trái phiếu tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả lợi nhuận tháng 5 góp phần đưa AAS tiến tới đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2022 đã đề ra, là doanh thu hoạt động 1.200 tỷ đồng, tăng 25,2% và lợi nhuận sau thuế là 480 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021.

Hiệu quả vững chắc của mảng kinh doanh trái phiếu là trụ cột và bộ đệm vững chắc để AAS đẩy mạnh phát triển mảng môi giới chứng khoán theo hướng hiệu quả, mà không bị ảnh hưởng trước những biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán về thanh khoản, về xu hướng giá.

Theo kế hoạch, AAS sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu và chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng. Bên cạnh đó, AAS dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Vốn điều lệ sau các đợt phát hành dự kiến tăng lên 5.000 tỷ đồng được phân bổ tỷ trọng lớn vào hoạt động đầu tư trái phiếu và tiếp theo là phát triển môi giới cùng các dịch vụ tài chính cho khách hàng theo lộ trình.