TIỆN ÍCH
Về Smart Invest

Thông tin công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỪ NGÀY 21/05/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin từ bà Triệu Tú Linh sang bà Nguyễn Thị Huề kể từ ngày 21/05/2024 theo giấy ủy quyền số 99/2024/GUQ-AAS

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest CBTT về quyết định xử phạt thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin: Ngày 20/05/2024, Công ty nhận được Quyết định số 28986/QĐ-CTHN-TTKT2-XPVPHC của Chi Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Về Smart Invest