Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin: Ngày 20/05/2024, Công ty nhận được Quyết định số 28986/QĐ-CTHN-TTKT2-XPVPHC của Chi Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Tài liệu đính kèm