Ngày 27/9/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã CK: AAS) đã diễn ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược hoạt động trong năm tài chính 2021.
Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng trong năm 2021!
Theo đó, Smart Invest đã thông qua kế hoạch kinh doanh mới của năm 2021 với lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tăng đột biến so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm là hơn 4 tỷ đồng.
Đặc biệt, Smart Invest sau khi hoàn thành tăng vốn trong tháng 7 lên 800 tỷ đồng và dựa trên nền tảng khách hàng, kinh nghiệm quản trị hoạt động đầu tư trái phiếu đã xây dựng kế hoạch kinh doanh mới.
Trong tháng 9, Smart Invest ước tính đạt khoảng 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nâng tổng lợi nhuận trước quý 3 ước đạt 170 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 3 quý đầu năm, Smart Invest ước đạt 180 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận mới đã trình Đại hội vừa thông qua.
Năm 2021, Smart Invest tập trung đẩy Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Cũng tại ĐHCĐ bất thường Smart Invest (AAS) cũng thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 dự kiến tỷ lệ 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; thông qua Sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ công ty và bầu 3 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ mới hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược tập trung và dài hạn.
Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông bất thường sáng nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest 2021:

Đại hội bắt đầu bằng buổi lễ chào cờ long trọng!Chủ tịch HĐQT Công ty CP CK Smart Invest chia sẻ những định hướng, tầm nhìn chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Smart Invest trong năm 2021!

Bỏ phiếu bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng ông Trần Minh Tuấn, bà Đỗ Thị Sâm được bầu bầu bổ sung tham gia vào HĐQT!

  CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG!!!