CTCP Chứng khoán Smart Invest (UPCOM: AAS), lợi nhuận sau thuế tăng gấp 12,94 lần

⚡ Tháng 04/2022, AAS đã ghi dấu bằng những con số ấn tượng. Điều này được thể hiện qua Báo cáo tài chính Tháng 04/2022 vừa được AAS công bố:

📌 LÃI TRƯỚC THUẾ ĐẠT 43,17 Tỷ, GẤP 12,94 LẦN SO VỚI T4/2021

📌 DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẠT 82,12 TỶ, GẤP 2,55 LẦN SO VỚI T4/2021

⚡ Thị trường tháng 4 kết thúc với hàng loạt những biến động mạnh từ thị trường, tuy nhiên Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS) tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nền móng vững chắc. Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng và có đóng góp tốt vào doanh thu chung. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất đến từ hoạt động tài chính với doanh thu mảng này đạt 65,92 tỷ đồng, tăng 5,17 lần so với tháng 04/2021. 

AAS ghi nhận những con số ấn tượng, góp phần tiến tới đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2022 đã đề ra, cụ thể kế hoạch doanh thu hoạt động là 1.200 tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế là 480 tỷ đồng, tăng 27%.

Đồng thời, AAS tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mảng kinh doanh trái phiếu. Hiệu quả vững chắc của mảng này là bộ đệm để AAS đẩy mạnh phát triển mảng môi giới chứng khoán theo hướng hiệu quả, mà không bị ảnh hưởng trước những biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán về thanh khoản, về xu hướng giá.

Bên cạnh đó, trong năm 2022 nếu được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, AAS sẽ tiến hành chào bán 80 triệu CP cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Bên cạnh đó, AAS dự kiến phát hành CP riêng lẻ thông qua việc phát hành thêm 300 triệu CP, giá chào bán là 10.000 đồng/CP cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Với các phương án như trên thì vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp hơn 6 lần, từ 800 tỷ đồng lên mức 5.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn huy động được, Công ty sẽ phân bổ tỷ trọng hợp lý vào các hoạt động kinh doanh chính là đầu tư trái phiếu, phát triển môi giới và các dịch vụ tài chính cho khách hàng. Cả 3 mảng dịch vụ này của AAS đều có dư địa để hấp thụ nguồn vốn mới với thị phần sẵn có và khả năng phát triển thị phần hiện nay.